Nasa bansa na ang pambihirang piyesang gagamitin sa pagsa-sakatuparan ng subway sa Metro Manila

Nasa bansa na ang pambihirang piyesang gagamitin sa pagsa-sakatuparan ng subway sa Metro Manila

UP NEXT

UP NEXT